Administrator Danych Osobowych (RODO)

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Kanto Sywlia Mijas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2, NIP 947 193 08 49, e-mail: biuro@sushipiotrkow.pl tel: 44 645 98 15.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach informacyjnych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest dostawa jedzenia pod wskazany adres i kontakt z osobą zamawiającą w sklepie internetowym na stronie www naszej firmy w zakładce Zamów Online!

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 1-go tygodnia (przy zamówieniach długoterminowych), do czasu wykonania usługi dostawy jedzenia lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.